Vegyes feladatok: VF_000015
(Feladat azonosítója: VF_000015 )
Témakör: *Algebra (szöveges egyenlet)

Egy üzemben 40 munkás sztahanovista munkamódszerre tér át. Ezáltal az üzem termelése 20%-kal emelkedik. Ha az első sztahanovistákkal együtt a munkásoknak összesen 60%-a tér áat az új munkamódszerre, akkor ezáltal az üzem termelése az eredeti termelésnek két és félszeresére növekszik. Kérdés, hány munkás van az üzemben és hányszorosra emelkedik az üzem termelése, ha valamennyi munkás megtanulja az új munkamódszert? 

Legyen egy sztahanovista túltermelése a régi módszerrel termelő munkás termelésének $x$-szerese és a munkások száma $y$. Akkor a feladat szerint

$ y+40x=1,2y $

és

$ y+0,6yx=2,5y. $
-ből $x=\frac{2,5-1}{0,6}=\frac{1,5}{0,6}=2,5$

$x$ ezen értékét -be helyettesítve

$ y+100=1,2y, $

amiből $y=500$ munkás és az üzem termelése, ha valamennyi munkás áttér az új munkamódszerre, $ 1+x=3,5$-szöröse (350%-ra) emelkedik.

 

2. Megoldás

Egy sztahanovista túltermelése az üzem össztermelésének $\frac{20}{40}=\frac{1}{2}$% A
munkások 60%-a túltermelése a feladat szerint az össztermelésnek 150%-a, amiből következik, hogy a munkások 60% 300 munkást jelent, vagyis sztahanovistává válik, $ 500\cdot \frac { 1 } { 2 }=250$ az üzem termelése 3,5-szeresre emelkedik.