Matematika emelt szintű érettségi, 2011. október, I. rész, 2. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201110_1r02f )
Témakör: *Kombinatorika

Az ENSZ 1996-ban megjelent táblázatának egy részlete a nyolc legnagyobb népességszámú ország népességi adatait tartalmazza 1988-ban, és egy népesedésdinamikai modell előrejelzése alapján 2050-ben.

 

Feltételezzük, hogy Pakisztán lakossága 1988 és 2050 között minden évben ugyanannyi százalékkal nő, mint amennyi százalékkal az előző évben növekedett.

a) Ezzel a feltételezéssel élve - millió főre kerekítve - hány lakosa lesz Pakisztánnak 2020-ban? (Az évi százalékos növekedés két tizedesjegyre kerekített értékével számoljon!)

b) A táblázat mindkét oszlopában szereplő országok népességi adataira vonatkozóan mennyivel változik az átlagos lakosságszám és a medián 1988 és 2050 között? (Válaszát millió főben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg.) 

Megoldás:

a) $\approx 232 $ millió fő

b) Az átlagos népességszám közelítőleg 215,33 (millió fő)-vel nő. A medián is nő, 112 (millió fő)-vel.