Matematika emelt szintű érettségi, 2010. október, I. rész, 4. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201010_1r04f )
Témakör: *Algebra

Egy felmérés során megkérdeztek 640 családot a családban élő gyermekek számáról, illetve azok neméről. A felmérés eredményét az alábbi táblázat mutatja:

(Tehát pl. a gyermektelen családoknak a száma 160, és 15 olyan család volt a megkér- dezettek között, amelyben 1 fiú és 2 lány van.)

a) Hány fiúgyermek van összesen a megkérdezett családokban?

b) A felmérésben szereplő legalább kétgyermekes családokban mennyi a leggyakoribb leányszám?

c) A családsegítő szolgálat a megkérdezett családok közül a legalább négy gyermeket nevelőket külön támogatja. Az alábbi táblázat kitöltésével készítsen gyakorisági táblázatot a külön támogatásban részesülő családokban lévő gyermekek számáról!

Hány családot és összesen hány gyermeket támogat a családsegítő szolgálat? 

Megoldás:

a) $ 442$

b) $ 2$

c) A támogatott családok száma: 40, a támogatott gyermekek száma: 198
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =