Matematika emelt szintű érettségi, 2010. május, I. rész, 3. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201005_1r03f )
Témakör: *Algebra

Egy mértani sorozat első három tagjának összege 91. A hatodik, a hetedik és a nyolcadik tag összege 2912. Hány tizenhárom-jegyű tagja van a sorozatnak? 

Megoldás:

A sorozatnak 3 tagja tizenhárom jegyű.