OKTV 20072008 II. kategória döntő 2. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20072008_1kdf2f )
Témakör: *Geometria

Az $ ABC $ derékszögű háromszög $ AB $ átfogójára és az $ AC $ befogójára kifelé megrajzoltuk az $ ABDE $ és $ ACFG $ négyzeteket. Jelölje $ M $ az $ EC $ és $ BG $ szakaszok metszéspontját! Mekkora szögben látszanak az $ M $ pontból az $ ABC $ háromszög oldalai? 

Megoldás: $ AMC\sphericalangle=135^\circ$