Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 987 506

Mai:
1 578

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

A 2021/2022-es tanévben meghirdetett minikurzusok

1. Kombinatorikus geometria
Dobos Sándor (Orosz Gyula)
2021. október 5. (kedd), 1700 - 1900
2021. október 6. (szerda), 1500 - 1800
Minikurzus típusa: Online, Zoom felületen.
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A kombinatorikus geometria minikurzus célzott korosztálya a 9-10. évfolyamok. A témakör sajátossága, hogy az induló kérdések általában egészen egyszerűek, így akár felsős diákokkal is belevághatunk. Egymásra épülő feladatok segítségével bemutatjuk, hogyan juthatunk el erről a szintről a nemzetközi matematikai diákolimpia feladataihoz. Elsősorban szakkörre, táborra javasolt a témakör. Tehát nem az érettségire történő felkészülésben megkerülhetetlen törzsanyag, sokkal inkább a gondolkozást fejlesztő színes érdekesség. A keddi napon két óra bevezető előadás lesz, a szerdai napon egy óra bemutató szakköri foglalkozást, majd további két óra előadást tervezünk. Az egész program online, zoom program segítségével történik.
2. EduBase
Jakucs Erika (Pereczes Marianna)
2021. november 9. (kedd), 1530 - 1800
2021. november 10. (szerda), 1530 - 1800
Minikurzus típusa: Jelenléti, számítógépes terem
Regisztráció: Későbbi időpontra halasztva...

Az EduBase egy matematikai alapú (KaTeX) online feladatlap szerkesztő platform, változatos funkciókkal, randomgenerátorral. (A feladatok paraméterezhetők, a paraméterekhez tetszőleges alaphalmazok rendelhetők, így egy feladatlap többszöri megnyitásakor új feladatokkal találkozik a kitöltő.) Segítségével önálló tanulási útvonalak is kidolgozhatók. Opcionális segítségek, megoldási útmutatók szerkeszthetők bele. Mivel matematikai alapú, nem karakter-érzékeny, így akár 4 helyett a 2*2, vagy 7-3 megoldást is felismeri.
A kurzus során egyrészt bemutatjuk, hogy mi hogyan használjuk, miért szeretjük, másrészt a résztvevők gyakorlatban is elsajátíthatják a legalapvetőbb EduBase feladattípusok és feladatlapok szerkesztésének menetét.
Mivel a gépterem befogadóképessége korlátozott, ezért a résztvevők száma is korlátozott.

A vírushelyzetre való tekintettel a minikurzust későbbi időpontra halasztjuk!

3. Analízis
Fazakas Tünde (Gyenes Zoltán)
2021. november 30. (kedd), 1700 - 1900
2021. december 1. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A keddi két órában az analízis fogalmainak előkészítésével foglalkozunk a 9-10. osztályban, illetve a 11. évfolyamon az analízis szemléletének kialakításával. Szerdán közös feladatmegoldás után egy rövid rendszerezés, összefoglalás következik.
4. Egyenlőtlenségek és elemi szélsőérték problémák
Kiss Géza (Szoldatics József)
2022. január 11. (kedd), 1700 - 1900
2022. január 12. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

Az egyenlőtlenségek és elemi szélsőérték-feladatok minikurzus elsősorban a 10-11. évfolyamok számára javaolt. A téma sok éve szerepel az emelt szintű érettségi sorszámozott témakörei között, a minikurzus célja részben ennek az anyagnak egy lehetséges felépítése, továbbá a szokásos tartalom gazdagítása. A kurzus másik részében olyan technikákat igyekszünk bemutatni, amelyek jól használhatók különféle szintű versenyek feladatainak megoldásánál. Ez a rész szakkörre javasolható. A keddi napon két óra online bevezető előadás lesz, a szerdai napon közös feldolgozást tervezünk.
5. Számelmélet
Fazakas Tünde (Ádám Réka)
2022. február 8. (kedd), 1700 - 1900
2022. február 9. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A két nap elsősorban a 7-8. évfolyamon szerzett tapasztalataimról szól. Kedden bemutatnám, hogy egyszerű gondolatokból kiindulva, egyszerű eszközökkel hogyan juthatunk el nehéz feladatokig. Szerdán folytatjuk a kurzust: megbeszéljük az órát, műhelymunka formájában kicseréljük gondolatainkat, ötleteinket. Terveim szerint a kollégák oszthatnák meg egymással sikeres vagy sikertelen próbálkozásaikat. (Ez utóbbi is fontos.) Remélem, hogy a 9-10. évfolyamon tanítók is találnak hasznosítható feladatokat, feladatsorokat.
6. Valószínűségszámítás
Gyenes Zoltán (Hujter Bálint)
2022. február 15. (kedd), 1700 - 1900
2022. február 16. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A valószínűségszámítás minikurzus anyaga 7-10. évfolyamos diákoknakjavasolt szakköri feldolgozásra, de reményeink szerint sok, tanításiórán hasznosítható eleme is van a bemutatott anyagnak. A képzés sorána várható érték fogalmának egy évfolyamokon átívelő lehetségesfelépítését tárgyaljuk. Ebből a felépítésből következhet akár aszórásnégyzet elemi vizsgálata is.
7. Kerettanterv, érettségi követelmények. Tankönyv, érettségi vizsga.
Orosz Gyula (Dobos Sándor)
2022. március 8. (kedd), 1530 - 1800
2022. március 9. (szerda), 1530 - 1800
Minikurzus típusa: Jelenléti
Regisztráció: Későbbi időpontra halasztva...

Az új középiskolai kerettanterv bevezetése jelentős változásokat hozott a tananyagban és annak ajánlott feldolgozásában is. A változások begyűrűznek a tankönyvekbe, megváltoznak az érettségi vizsgakövetelmények és a tantárgyak közötti kapcsolatok. A kurzus egyik témája annak – igény szerinti mélységű – áttekintése, hogyan realizáljuk ezeket a változásokat a tanítási folyamatban.
A kerettanterv előírja a motiváció felkeltését (felfedeztetés, gyakorlati problémák, játékok, tantárgyak közötti kapcsolódás). A kurzus másik témája a kerettantervben ajánlott játékok áttekintése, további tananyaghoz kapcsolódó játékos feladatok és érdekes problémák gyűjtése, közös elemzése, feladatmegoldás és ötletbörze során.

A vírushelyzetre való tekintettel a minikurzust elhalasztjuk!

8. Elemi geometria a 9-10. osztályban
Szoldatics József (Kiss Géza)
2022. március 29. (kedd), 1700 - 1900
2022. március 30. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

Első nap szögekkel kapcsolatos feladatok lennének. Második nap Pitagorasz tételének felhasználásával megoldható feladatokatoldanánk meg. A feladatok az ún. gótikus "ablakok"témakörből származnak, azaz valamilyen alakzatban ív itt, ív ott és szép egy kész ábra. Érdekessége a feladatoknak, hogy ma 8. osztályban is elő lehet venni néhányat és van olyan, amihez akár 11. osztályos ismert és tapasztalat szükséges.A feladatoknak a már említett megoldásán kívül mutatnék "érintkező körök" tételének felhasználásával is bizonyítást és inverzió tanításánál is elő lehet ezeket a feladatokat venni.
Mindkét napon - pihenés képpen - néznénk feladatokat az "Egy feladat több megoldás" témaköréből is.
9. Eszközhasználat a felfedeztetés szolgálatában felsős órákon
Pereczes Marianna (Jakucs Erika)
2022. április 13. (kedd), 1530 - 1800
2022. április 14. (szerda), 1530 - 1800
Minikurzus típusa: Jelenléti
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A felső tagozatos tananyag tetszőleges témakörei kerülnek terítékre. Középpontban az eszközhasználat és a felfedezés öröme.
10. Óxiszi fejtörők (játékos feladatok a Dürer Versenyről)
Hujter Bálint (Fazakas Tünde)
2022. május 10. (kedd), 1700 - 1900
2022. május 11. (szerda), 1600 - 1900
Minikurzus típusa: Online majd jelenléti
Regisztráció: Későbbi időpontra halasztva...

Az Óxiszi fejtörők című minikurzuson olyan matematika-feladatokat mutatunk be, amelyek már egy általános iskolás számára is megoldhatóak -- de egy tehetséges középiskolás, vagy egy felnőtt számára is érdekesek. A bemutatott feladatok - melyek zömét a Dürer Verseny szervezői találták ki és tűzték ki a versenyen - fontos közös eleme a játékosság is. Ez nem zárja ki azt, hogy néhány feladat megoldásánál komolyabb matematikai háttér bontakozzon ki.
A keddi napon két óra online bevezető előadást, a szerdai napon egy óra bemutató szakköri foglalkozást, majd további két óra jelenléti előadást, közös feldolgozást tervezünk.

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak